Helsingin kaupunginmuseolta uusi julkaisu: "Unelma lentämisestä"

8.9.2004

Helsingin kaupunginmuseo on julkaissut FM Sini Koskimiehen tutkimuksen "Unelma lentämisestä, Helsingin lentoasema 1932-1938 ja 1930-luvun moderni elämä". Teos kertoo, miten Malmille syntyi Suomen ensimmäinen siviili-ilmailua varten rakennettu pysyvä lentoasema. Se oli vuodesta 1937 aina 1950-luvun alkuun tärkein lentotie Suomeen. Omana aikanaan lentokenttähanke merkitsi paljon muutakin kuin nykyaikaisen ja tarkoituksenmukaisen lentoaseman rakentamista. Koskimiehen tutkimus lähestyy lentoasemaa 1930-luvun ajanhenkeen kuuluneiden haaveiden ja ihanteiden, koneromantiikan ja virtaviivaisen nykyaikaisuuden näkökulmasta. Unelma lentämisestä kertoo ajasta, jolloin uskottiin, että koko Suomi voisi kiitää kohti loistavaa tulevaisuutta lentävän koneen siivillä.

Helsingin maalentokentän rakentamista valmisteltiin 1920-luvun lopusta lähtien. Lentoaseman rakennustyöt aloitettiin viimein 1935 ja vihkiäiset olivat toukokuussa 1938. Tällöin olivat valmiina myös alueen rakennukset. Pyöreä hallinto-, lennonvalvonta- ja ravintolarakennus siipirakennuksineen sekä hangaari eli lentokonehalli edustivat ajan uusinta arkkitehtuuria. Ilmailua varten luoduissa uusissa rakennustyypeissä oli toiminnan mukaan suunniteltu pohjakaava, ja niissä käytettiin uusinta rakennustekniikkaa ja materiaaleja, betonia ja terästä.

Suomen sotilas- ja siviili-ilmailun rakennustyyliksi vakiintui funktionalismi 1930-luvun toisella puoliskolla. Uusi arkkitehtuuri ja tekniikka, erityisesti lentokoneet, viestivät nykyaikaisuudesta, johon liittyi standardointi ja taloudellisesti tehokas rakentaminen. Ilmailun rakennukset kertoivat arkkitehtuurinsa kautta nuoren tasavallan nykyaikaisuudesta ja kansainvälisyydestä. Lentoaseman avautuessa 1938 neljine 800 metrin kiitoratoineen ja funktionalistisine rakennuksineen ja turvalaitteineen se oli myös kansainvälisestä näkökulmasta merkittävä. Suomen liikennepolitiikan näkökulmasta hanke oli käänteentekevä. Ilmailu alkoi voittaa yhä enemmän alaa liikenteessä.

Nykyään Malmin lentoasema ja sen valkoiset funktionalistiset rakennukset ovat Suomen siviili-ilmailun alkuaikojen tärkeä muistomerkki. Se on valittu kansainvälisen, modernin arkkitehtuurin suojelun, dokumentoinnin ja tutkimuksen asiantuntijana toimivan docomomo-järjestön Suomen listalle. Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti arvokas rakennusmuistomerkki ja kansainvälisestikin merkittävä. Lentoasema rakennuksineen on harvoja yhä alkuperäisessä käytössään ja asussaan säilyneitä ilmailun alkutaipaleen lentoasemia Euroopassa. Malmin lentokenttäkokonaisuus on liikenne-, kulttuuri- ja arkkitehtuurihistorian kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä.

Helsingin yleiskaava 2002 -ehdotuksessa Malmin lentoasema ja sen tuleva käyttö nousi yhdeksi kiistan aiheeksi. Kaupunki on suunnitellut kaavoittavansa lentokentälle kaupunkipientaloalueen. Ainoastaan hallintorakennus ja lentokonehalli säilyisivät, mutta niiden ympäristö ja kiitoradat häviäisivät. Lentoaseman lakkauttamisen ehtona on kuitenkin ollut, että lento- ja muulle toiminnalle löydetään vaihtoehtoinen sijaintipaikka. Sitä ei ole vielä tähän mennessä löytynyt.

Sini Koskimies: Unelma lentämisestä. Helsingin lentoasema 1932-1938 ja 1930-luvun moderni elämä. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/2004. ISBN 952-473-184-3. 48 sivua. Hinta 12 euroa.

Lisätietoja teoksen sisällöstä antaa tekijä FM Sini Koskimies puh. 09 278 7294. Malmin lentokentän suojeluun ja kulttuurihistorialliseen arvoon liittyviin kysymyksiin vastaa yksikönpäällikkö Anne Mäkinen puh. 09 169 3438.

Kirjoja voi ostaa Helsingin kaupunginmuseon Museokaupasta, Sofiankatu 4, ja museon näyttelypisteistä hintaan 12 euroa. Vähintään 10 kappaleen ostoksesta saa tukkualennuksen (-30%), jolloin yhden kirjan hinta on 8,40 euroa. Tukkutilaukset museon taloussihteeriltä puh. 169 3959.