Selvitystyö pääkaupunkiseudun lentoasematarpeista alkanut

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 26.10.2005:

Selvitystyö pääkaupunkiseudun lentoasematarpeista käynnissä

Malmin lentokentän tulevaisuutta ja mahdollista uutta kenttää koskeva selvitystyö on alkanut. Tarkasteltavana ovat Malmin lentoaseman toiminnan jatkaminen tai uuden aseman rakentaminen pääkaupunkiseudulle.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmailulaitoksen edustajat keskustelivat 26. lokakuuta valtionhallinnon ja aluehallinnon edustajien kanssa selvitysprosessista sekä työn aikataulusta. Ministeriö on tilannut selvityksen Ilmailulaitokselta.

Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. Tarkoituksena on kartoittaa muun muassa eri lentoasemaratkaisujen kustannuksia, niiden vaatimia liikenneyhteyksiä ja ympäristövaikutuksia. Työn edetessä mahdollisten sijoituspaikkojen määrä pyritään rajaamaan siten, että Malmin lisäksi selvitettäväksi jää muutama muu vaihtoehto.

Valtion käyttöoikeus Helsingin kaupungin omistamiin Malmin lentoaseman maa-alueisiin päättyy vuonna 2034. Helsingin kaupunki haluaisi alueen pääasiassa asuntokäyttöön.

Viranomaistoimintojen kannalta on tärkeää, että pääkaupunkiseudulla on tulevaisuudessakin lentokenttä, joka täyttää poliisin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien tarpeet. Myös ammatillisen lentokoulutuksen edellytykset tulisi turvata.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että olennaista on löytää kestävä ratkaisu, sillä väliaikaisratkaisut eivät tue yritysten investointihaluja. Toistaiseksi tehdyt selvitykset eivät vielä riitä vastaamaan kysymykseen siitä, onko tarkoituksenmukaisempaa jatkaa lentokenttätoimintaa Malmilla vai rakentaa Helsingin lähistölle uusi lentoasema.