LVM: Helsingin seudun yleisilmailukenttä YVA-valmisteluun

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 21.10.2009

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa Helsingin seudun yleisilmailulentokentän selvityksiä. Ministeriö pyrkii nyt mahdollisimman pian tekemään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevan yhteistyösopimuksen asiaan liittyvien keskeisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa on kyse edellytysten luomisesta yleisilmailua palvelevan lentokentän aluevaraukselle. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa täsmälliset ja vertailukelpoiset tiedot eri vaihtoehdoista, mutta arviointiprosessi ei sisällä hanketta koskevaa päätöksentekoa.

Ministeriö on päätynyt valmistelemaan ympäristövaikutusten arviointiohjelman seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: Helsinki-Malmin kehittämisvaihtoehto, jossa kiitotie käännetään lentoliikenteen kannalta edullisempaan suuntaan, Mäntsälän Hirvihaaran vaihtoehto sekä Porvoon alueelta yksi vaihtoehto (Backas tai Hinthaara).

Lisäksi arvioinnissa käsitellään YVA-lain edellyttämällä tavalla niin sanottua nollavaihtoehtoa eli Helsinki-Malmin toiminnan jatkamista nykymuotoisesti.

Keskeisinä valintakriteereinä ovat olleet sijainti lentotoiminnan ja ilmatilan käytön kannalta, yhteydet pääkaupunkiseudulle sekä alueen maankäyttö. Lisäksi on otettu huomioon mahdollisuus sijoittaa Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohta lentokentän yhteyteen.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että viime vaiheessa esillä olleet Kärkölä, Lohja, Loppi ja Kiikalan lentokenttä Salossa eivät ole mukana tulevassa arviointimenettelyssä.

Jos nämä kunnat tai maakuntaliitot pitävät tärkeänä myös näiden sijaintipaikkojen ympäristövaikutusten arviointia samassa yhteydessä, ministeriö on valmis yhteistyöhön, mikäli ne myös maksavat arvioinnin lisäkustannukset.