Helsingin kaupunginhallitus ylittänyt toimivaltansa

1.2.2005

Malmin lentoaseman ystävät ry jätti 31.1.2005 Helsingin kaupungille oikaisuvaatimuksen liittyen kaupunginhallituksen 17.1. tekemään päätökseen Malmin lentoaseman maa-alueen käyttösopimuksesta. Yhdistys katsoo, että päätös on sekä lainvastainen että epätarkoituksenmukainen.

Erityisesti oikaisuvaatimus puuttuu asian valmisteluun ja päätöksentekoon, joita ei ole suoritettu hallintolain edellyttämällä tavalla. Yhdistys katsoo, että kaupunginhallitus on laiminlyönyt riittävän ja asianmukaisen selvityksen tekemisen. Samoin se on toiminut vilpillisesti hyväksyessään kiinteistölautakunnan esityksen niiltä osin, jotka sisältävät asian kannalta oleellisesti virheellisiä väittämiä. Yhdistys oli hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa toimittanut kaupunginhallitukselle asiaan liittyvää, korjaavaa tietoa.

Lisäksi Malmin lentoaseman ystävät ry katsoo, että kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa ja asian käsittely olisi kuulunut kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja:

Tero Auranen
puheenjohtaja
puh. 040-5729765
tero.auranen(at)pelastamalmi.org

Raine Haikarainen
varapuheenjohtaja
puh. 040-5539464
raine.haikarainen(at)pelastamalmi.org