MLY vie toisenkin valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Helsingin kaupunginhallitus päätti 17.1.2005 Helsingin ilmoittavan valtiolle, että edellytykset kentän maanluovutussopimuksen ennenaikaiselle päättämiselle ovat olemassa, ja pyytävän kenttäalueen palautusta kaupungin hallintaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

MLY katsoi päätöksen olevan perusteluiltaan virheellinen, lainvastainen ja epätarkoituksenmukainen ja jätti asiasta oikaisuvaatimuksen 31.1.2005. Oikaisuvaatimuksen perustelut oli saatettu kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten tietoon jo viikkoa ennen 17.1. tehtyä päätöstä.

18.4. kaupunginhallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen käsittelemättä, koska oli merkinnyt 17.1. tehtyyn päätökseen muutoksenhakukiellon.

MLY katsoi 17.1. tehdyn päätöksen merkitsevän kaupungin tosiasiallista lopullista ratkaisua Malmin lentokentän asiassa. Päätöksen täytäntöönpano merkitsee jo alueen luovutuspyynnön osalta kaupungin ja valtion välisten neuvottelujen jatkumista aivan uudelta pohjalta, minkä vuoksi muutoksenhakukielto on virheellinen.

MLY valitti sekä kaupunginhallituksen 18.4. tekemästä päätöksestä että 17.1. tehdyn päätöksen muutoksenhakukiellosta Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien myös 17.1. tehdylle päätökselle täytäntöönpanokieltoa kuntalain 98:n nojalla, koska päätöksen täytäntöönpano ennen sen lainvoimaiseksi tuloa tekisi siitä valittamisen hyödyttömäksi.

28.7.2005 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi MLY:n valituksen. Asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jolle MLY on 23.8. jättänyt valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.