Euroopan rakennusperintöpäivät 2006: Lähdön ja saapumisen paikat

5.4.2006

Vuonna 2006 Suomi, Ruotsi, Norja, Viro ja Islanti viettävät Euroopan rakennusperintöpäiviä yhteistyössä. Päivien teeman ja sitä esittelevän kansallisen kirjan "Lähdön ja saapumisen paikat" julkisti 5.4. liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela.

Kirja lähestyy liikenteen ympäristöjä monesta näkökulmasta. 18 asiantuntija-artikkelia sekä runsas oheisaineisto kertovat lähdön ja saapumisen paikkojen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesta merkityksestä. Myös ilmailualan rakennusperintö ja Malmin lentoasema ovat esillä luvussa "Ilmoille ja vesille".

Koko kirja löytyy sähköisenä versiona (PDF) ympäristöministeriön ja Museoviraston rakennusperintöportaalista. Euroopan rakennusperintöpäivien taustoja esitellään portaalin historiasivuilla.