Suomen DoCoMoMo: kiitotiet ovat osa Malmin arvokokonaisuutta

22.12.2004

Modernin arkkitehtuurin merkittävien rakennusten ja kohteiden dokumentointia ja suojelua edistävän kansainvälisen DoCoMoMo-työryhmän (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) Suomen työryhmä on nostanut Malmin lentokentän kiitoteineen kohdevalikoimansa uhanalaisimmaksi kulttuurikohteeksi.

Malmin lentokenttäkokonaisuus kiitoteineen on alusta alkaen (vuodesta 1994) kuulunut DoCoMoMo-työryhmän Suomen kohdevalikoimaan. Kiitoteiden erityinen maininta osana Malmin arvokokonaisuutta tukee Museoviraston useaan otteeseen toistamaa kantaa ilmailutoiminnan tärkeästä merkityksestä Malmin kenttäkokonaisuuden kulttuuriarvolle.

Malmin kenttä on alkuperäisine kiitoteineen poikkeuksellisen hyvin säilynyt sotia edeltävän aikakauden kansainvälinen lentoasema, jonka elävä ilmailumiljöö hakee eheydessään vertaistaan koko maailmassa. Malmin lentokentän valinta kansainvälisen World Monuments Fundin ylläpitämälle 100 uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle on nostanut lentokentän Suomen maailmalla tunnetuimmaksi uhanalaiseksi kulttuurikohteeksi.

Erityisen mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Suomi on lokakuussa 2003 allekirjoittanut jäsenmaana UNESCOn julkilausuman kulttuuriperinnön tietoisesta tuhoamisesta. Se on moraalinen velvoite jokaiselle jäsenmaalle toimia kulttuuriperinnön tietoista tuhoamista vastaan ja mm. määritellä oikeudelliset vastuut sekä valtiotasolla että yksilötasolla tapauksia varten, joihin liittyy kulttuuriperinnön tietoista tuhoamista.

Maailman kulttuurijärjestöt seurannevat kiinnostuneesti, mitä Suomessa tarkoittaa "moraalisen velvoitteen täyttäminen".