Bromman kenttä Tukholmassa jatkaa ainakin vuoteen 2038

Päivitys 13.10.2007:

Tukholman kaupungin ja Luftfartsverketin välinen sopimus Bromman lentoaseman toiminnan jatkamisesta 31 vuodella on allekirjoitettu syyskuun lopulla.

Malmin historiallinen sisarkenttä Bromma keskellä Tukholmaa on arvossaan. Ruotsissa lähellä pääkaupunkia sijaitsevan kiitotiekapasiteetin korvaamattomuus ymmärretään. Kuva: Seppo Sipilä
Malmin historiallinen sisarkenttä Bromma keskellä Tukholmaa on arvossaan. Ruotsissa lähellä pääkaupunkia sijaitsevan kiitotiekapasiteetin korvaamattomuus ymmärretään. Kuva: Seppo Sipilä

Luftfartsverket, tiedote 21.9.2007

Luftfartsverket (LFV) on saanut hallitukselta tehtäväksi neuvotella Tukholman kaupungin kanssa Tukholman Bromman lentoaseman toiminnan jatkamisesta. Tehtyyn esitykseen sisältyy sopimuksen pidentäminen aina vuoden 2038 loppuun asti.

- Olen iloinen, että saamme pitkän tähtäimen sopimuksen lentotoiminnan jatkamisesta Brommassa, sanoo LFV:n pääjohtaja Lars Rekke. - Se on tärkeää ilmakuljetusten ylläpitämisen kannalta Tukholman seudulle ja siten koko Ruotsille.

Voimassa oleva sopimus päättyy vuonna 2011. Uusi, pidempi sopimusaika antaa hyvät edellytykset lentokenttään kohdistuvien investointien ja muiden kehityspanostusten suunnitteluun.

LFV:n osalta sopimus vaatii hallituksen hyväksynnän.


LFV har regeringens uppdrag att förhandla med Stockholms stad om fortsatt flygverksamhet på Stockholm-Bromma Airport. Det nu föreliggande förslaget innebär en förlängning av avtalet till och med utgången av år 2038.

– Jag är glad över att vi får ett långsiktigt avtal om fortsatt flyg på Stockholm-Bromma, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke. - Det är viktigt för flygtransportförsörjningen av Stockholmsregionen och därmed för Sverige.

Det gällande avtalet löper ut 2011. Den nya, längre avtalsperioden ger goda förutsättningar för en bättre planering av investeringar och andra utvecklingsinsatser för flygplatsen.

För LFVs vidkommande kräver avtalet ett godkännande av regeringen.