MLY jätti lausunnon luonnoksesta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi

Malmin lentoaseman ystävät ry
30.1.2008

Malmin lentoaseman ystävät ry on 23.3.2002 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on Malmin historiallisen lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toimintaedellytysten kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistykseen kuuluu noin 900 jäsentä.

Yhdistys on perehtynyt ympäristöministeriön 19.12.2007 julkistamaan luonnokseen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkistuksiksi ja katsoo aiheelliseksi lausua siitä seuraavaa.

Tarkistettujen tavoitteiden luonnoksen kohdassa 4.6 (Helsingin seudun erityiskysymykset) on ainoana nimeltä mainittuna kohteena koko Helsingin seudun erityiskysymyksiä käsittelevässä kohdassa kirjattu erityistavoite: "Alueidenkäytössä tulee varautua Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä."

Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä Lounais-Sipoon alueliitokseen kohdistuneet valitukset on Helsingin kaupungilla käytettävissään aiemman tonttimaavarantonsa lisäksi uusi, 24 kertaa Malmin lentoaseman kokoinen alue rakennusmaata.

Ottaen huomioon Malmin lentoaseman luonteen valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena, pääkaupunkiseudun ainoana yleisilmailun palvelukeskuksena sekä valtakunnallisesti tärkeänä koulutuspaikkana ei voida kohtuudella katsoa olevan tarvetta varautua Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen muualle, eikä varsinkaan sellaisessa määrin että asia pitäisi VAT:ssa erikseen mainita. Ei liioin ole nähtävissä mitään perustetta sille, miksi valtion tulisi VAT:ssa sitoutua Malmin lentoasematoimintojen kalliiseen siirtoon.

Malmin lentoaseman ystävät ry katsoo, että mainittu lause tulisi poistaa tarkistetuista alueidenkäyttötavoitteista.

Helsingissä 30. tammikuuta 2008
Malmin lentoaseman ystävät ry

Raine Haikarainen, puheenjohtaja
Erkki Mikola, sihteeri

Lisätietoja:

Raine Haikarainen, puheenjohtaja
puheenjohtaja(at)pelastamalmi.org

Ari Katajamäki, varapuheenjohtaja
varapj(at)pelastamalmi.org