Uusi yhdistys edistämään Malmin lentoaseman säilymistä nykyisellään

25.3.2002

Malmin lentoaseman (=lentokentän ja siellä olevien rakennusten) säilymistä, säilyttämistä ja toiminnan kehitystä edistämään on perustettu uusi yhdistys "Malmin lentoaseman ystävät ry".

Yhdistys piti perustavan kokouksensa 23.3.2002 Malmin lentoasemalla 134 perustajajäsenen läsnäollessa. Yhdistykseen voi liittyä myös yhdistys- ja yritysjäseniä. Toistaiseksi halunsa liittyä on ilmaissut 3 yhdistystä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Kalevi Saari ja muiksi hallituksen jäseniksi Tero Auranen, Klaus Bremer, Raine Haikarainen, Kauko Koskinen, Seppo Mannermaa, Erkki Mikola, Sole Molander, Jussi Paju, Hilkka Saarinen, Eino Savolainen ja Seppo Sipilä.

Yhdistys otti samalla tavoitteekseen järjestää Malmin lentoasemalla ainakin kerran vuodessa "Avoimien ovien päivän", jossa yleisöllä on mahdollisuus ilmaiseksi tutustua lentoasemalla harjoitettavaan ilmailutoimintaan sekä kentän luonto- ja kulttuuriarvoihin. Seuraavan kerran tällainen tilaisuus pyritään järjestämään alkusyksyllä 2002.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan vaikuttamaan Uudenmaan maakuntakaavoitukseen ja Helsingin yleiskaavoitukseen siten, että Malmin lentokenttä voidaan säilyttää maailman mittakaavassakin harvinaisena kulttuurihistoriallisena nähtävyytenä ja pääkaupunkiseudun asukkaiden ja turistien ainoana pienkoneille soveltuvana lentokenttänä.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää myös yleisölle tarkoitettuja Malmin kenttää koskevia keskustelutilaisuuksia ja tutustumismahdollisuuksia kentän luontoon ja historiaan sekä opastettuja retkiä kentän suljetulle alueelle.

Lisäksi pyritään jos varat suinkin sallivat tarjoamaan sopiville kohderyhmille, kuten lapsille ja koululaisille ilmaisia tutustumislentoja lentokentän ja Helsingin yläpuolelle

Yhdistyksen toiminta on riippumatonta poliittisista puolueista ja jäsenet edustavat lähinnä itseään, mutta viestivät yhdistyksen toiminnasta mahdollisuuksien mukaan omille sidosryhmilleen: muun muassa kunnallisille ja valtiollisille viranomaisille, poliitikoille, elinkeinoelämälle, tutkimus- ja oppilaitoksille sekä harrastusjärjestöille. Yhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Saari on Airveteranin hallituksen puheenjohtaja, DC-3 yhdistyksen hallituksen jäsen sekä aktiivi Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnassa ja varapuheenjohtajana Tero Auranen Malmin Ilmailukerhon puheenjohtaja. Kaikki Malmin lentoaseman ja -kentän säilymistä haluavat henkilöt, yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksen varsinainen toiminta alkaa mahdollisimman pian. Lisätietoja yhdistyksestä voi kysyä ja jäseneksi ilmoittautua yhdistyksen sihteerille Erkki Mikolalle mieluiten sähköpostitse erkki.mikola(at)kotiportti.fi (tai puh. 050-3788394)

Helsingin kaupungin asuntopula ja suuren yleisön suhtautuminen lentoliikenteeseen, yksityislentoihin ja ilmailuharrastukseen muodostavat vaikean yhtälön Helsingin ja valtion viranomaisten ratkaistavaksi. Yhdistyksen perustajilla ja jäsenkunnalla on halu auttaa heitä tässä tehtävässä, ja tuoda esiin myös niitä näkökohtia, minkä takia toimivan lentokentän säilyminen Helsingissä on hyvä asia.

Uuden yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää Malmin lentokenttäalueeseen liittyvää vuoropuhelua, toimintaa ja käytäntöjä Suomessa ja jopa ulkomailla. Onhan Malmilla yksi maailman vanhimpia alkuperäisessä muodossaan säilyneitä suurlentoasemia, joka edelleen on aktiivisessa ilmailukäytössä.

Enemmän tietoa Malmin lentokentästä ja yhdistykseen odotettavasta jäsenmäärästä löytyy Internetistä osoitteesta http://www.pelastamalmi.org.

Lisätietoja:

Kalevi Saari, puheenjohtaja, saari.kalevi(at)kolumbus.fi
Tero Auranen, varapuheenjohtaja, tero.auranen(at)pelastamalmi.org

Malmin lentoaseman ystävät ry on maaliskuussa 2002 perustettu yhdistys jonka toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Lisätietoa yhdistyksestä löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://www.pelastamalmi.org.