Malmin lentoaseman maltillinen kehittäminen paras vaihtoehto

Lehdistötiedote 31.10.2007
Malmin lentoaseman ystävät ry
Julkaisuvapaa: heti

Malmin lentoaseman ystävät ry on tänään 31. lokakuuta 2007 jättänyt liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä lausuntonsa Helsingin seudun lentokenttäselvitykseen.

Yhdistyksen mielestä ensisijaisesti tulee, selvitystyön alkuperäisen tehtävänannon mukaisesti, turvata maalle tärkeän yleisilmailun toimintaedellytyksien säilyminen pääkaupunkiseudulla. Esitetty uusi Backaksen lentokenttä ei yhdistyksen mielestä palvele tätä tarkoitusta, sen etäisyys Helsinki-Vantaasta on liian suuri eikä nykyisen kaltaisia synergiaetuja ole saavutettavissa.

Lentokenttäselvityksessä on selkeästi lähdetty hakemaan laajempaa kokonaisuutta kuin yleisilmailun ja siihen liittyvän koulutustoiminnan tarpeet edellyttäisivät. Halpalentoyhtiöiden toiminta sekä mahdollinen liikelentojen siirtäminen uudelle kentälle menee mielestämme alkuperäisen tehtävänannon ulkopuolelle eikä omalta osaltaan mahdollistaisi uudelle kentälle nykyisen Malmin lentoaseman kaltaista käyttöä.

Malmin lentoaseman nykyistä toimintaa säilyttävä ja pienimuotoisesti kehittävä vaihtoehto oli selvityksessä jätetty tutkimatta pidemmälle. Tähän esitetyt syyt eivät tyydytä Malmin lentoaseman ystäviä, vaan katsomme, että tarvepohjainen ja maltillinen Malmin lentoaseman kehittäminen olisi paras ratkaisu ja se tulisi selvittää vielä uudelleen.

Yhdistys esittää, että Malmin lentoaseman nykyiset kiitotiesuunnat säilytetään, niiden yleiskuntoa parannetaan ja tarvittaessa pääkiitotietä pidennetään sekä etelä- että pohjoispäistä siten, ettei läheisiä teollisuusalueita tai asuinalueita tarvitsisi häiritä tai lunastaa mukaan kenttä-alueeseen. Tämän lisäksi kentän fasiliteetteja ja toimintoja kehitettäisiin paremmin palvelemaan nykyisen kaltaista liikennettä sekä koulutus- ja yritystoimintaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry on noin tuhannen jäsenen yhdistys, jonka tavoitteina on Malmin lentoaseman toimintaedellytyksien turvaaminen, säilyttäminen ja kehittäminen. Yhdistyksen addressiin internetissä on allekirjoittanut nimensä jo lähes 50 000 kansalaista.

Lisätietoja antavat:

Puheenjohtaja Tero Auranen 040-5729765)
Varapuheenjohtaja Raine Haikarainen (040-5539464)

http://www.pelastamalmi.org

Lue koko lausunto