Malmin lentoaseman ystävät ry valittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

Lehdistötiedote 30.5.2005
Malmin lentoaseman ystävät ry
Julkaisuvapaa heti

Helsingin hallinto-oikeus on 30.5. antamassaan päätöksessä hylännyt Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen Helsingin yleiskaavaan Malmin lentoasema-alueen osalta. Yhdistys katsoo kuitenkin, että sillä on vahvat perustelut alkuperäisessä valituksessaan. Lisäksi käsittelyn aikana yhdistyksen tietoon on tullut uusia argumentteja, joiden johdosta yhdistys aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisäksi yhdistys haluaa kiinnittää huomiota siihen, että hallinto-oikeuden päätökseen on kirjattu asian esittelijän eriävä mielipide. Esittelijän mukaan Helsingin yleiskaava on Malmin lentoasemaa koskevalta osaltaan sekä ristiriidassa että vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. Näin ollen yleiskaava on näiltä osin laiton.

Edellä mainitun lisäksi yhdistys katsoo, ettei Helsingin hallinto-oikeus ole käsitellyt yhdistyksen valitusta kaikilta osin riittävästi.

Malmin lentoaseman ystävät ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka päätarkoituksena on Helsinki-Malmin lentoaseman toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen. Yhdistyksen internet-addressin Malmin lentoaseman säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut jo n. 36.000 ihmistä.

Tero Auranen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
040-5729765

Raine Haikarainen
varapuheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
040-5539464

Lisätietoja:
http://www.pelastamalmi.org
info@pelastamalmi.org