Helsingin kaupunginhallitus vääntelee päätöstään Malmin lentoasemasta

Lehdistötiedote 19.4.2005
julkaisuvapaa heti

Malmin lentoaseman ystävät ry on 19.4. jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Helsingin kaupunginhallituksen toimista. Kaupunginhallitus on jättänyt käsittelemättä yhdistyksen 31.1.2005 toimittaman oikaisupyynnön koskien 17.1. tehtyä päätöstä Malmin lentoaseman alueen vuokrasopimuksen yksipuolisesta, ennenaikaisesta irtisanomisesta.

Yhdistyksen oikaisupyynnössä todettiin kaupunginhallituksen toimineen epätarkoituksenmukaisesti ja kuntalain vastaisesti tehdessään 17.1. päätöksen. Kaupunginhallitus jätti oikaisupyynnön käsittelemättä perustellen, että se ei todellisuudessa päättänyt asiasta 17.1. mitään lopullista, jolloin asialla ei olisi valitusoikeutta.

Yhdistys katsoo kuitenkin, että koska kaupungin päätöksellä on jo ollut asian etenemiseen vaikuttavia seuraamuksia, se vastaa täysin lopullista päätöstä ja on näinollen valituskelpoinen. Valituksessaan hallinto-oikeudelle yhdistys vaatii alkuperäisen oikaisuvaatimuksensa asianmukaista käsittelyä kaupunginhallituksessa sekä toimenpidekieltoa Helsingin kaupungille edetä enempää Malmin lentoaseman lakkauttamistoimissaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Yhdistyksen puheenjohtaja Tero Auranen toteaa Helsingin kaupunginhallituksen toimineen asian valmistelussa ja päätöksissä vähintäänkin epäilyttävästi ja kuntalain vastaisesti. "Nyt kaupunginhallitus väittää, ettei mitään päätöksiä olekaan tehty. Näin ollen voisimme ajatella, että valtio voi keskeyttää neuvottelut kenttäalueen luovuttamisesta takaisin kaupungille, koska sitä ei kaupunginhallituksen mukaan olekaan päätetty vaatia", Auranen toteaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on Helsinki-Malmin lentoaseman toimintaedellytysten turvaaminen, tukeminen ja kehittäminen. Yhdistykseen kuuluu n. 1000 henkilöjäsentä sekä lukuisia yhteisö- ja yritysjäseniä. Yli 32.000 ihmistä on allekirjoittanut adressin lentoaseman puolesta yhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa http://www.pelastamalmi.org.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tero Auranen, puh. 040-5729765
Varapuheenjohtaja Raine Haikarainen, puh. 040-5539464