Ilmailulaitoksen pääjohtaja Mikko Talvitie, puhe 1.3.2005

Ilmailulaitoksen pääjohtaja Mikko Talvitie piti puheen Ilmailulaitoksen vuosipäivän ja Turun lentoaseman juhlavuoden vastaanotolla Turun linnassa 1.3.2005.

Puhe kokonaisuudessaan on luettavissa Ilmailulaitoksen sivuilla.

Ote puheesta 1.3.2005

"Ilmailulaitoksen mielestä Suomen lentoasemaverkosto on hyvä ja tehokas järjestelmä, samaan tapaan kuin maanlaajuinen tie- rataverkko sillä erolla, että lentoasemaverkoston maksavat käyttäjät, kun taas muut verkot maksaa veronmaksajakollektiivi. Suomen lentoasemaverkostoon kuuluu viisi sellaista pientä reittiliikenteen lentoasemaa, jotka eivät tuota taloudellista lisäarvoa verkostoon. Lisäksi Ilmailulaitos ylläpitää omasta halustaan alihinnoin Suomen lentokoulutuksen sekä harrasteilmailun pyhättöä Malmin lentoasemaa. Näiden lentoasemien lakkauttaminen tai niiltä osin hintojen oleellinen korotus parantaisi Ilmailulaitoksen tulosta noin viidellä miljoonalla eurolla lähes välittömästi. Muiden lentoasemien hintatasoon toimenpiteellä ei olisi vaikutusta, koska Suomen lentoasemien ja lennonvarmistuksen hinnat ovat jo nykyisellään Euroopan edullisimpia ja tehokkaassa pohjolassakin halvimmat. Tuloksen näin parantuessa Ilmailulaitoksen omistaja - eli valtio - saisi hieman paremman osingon ja mahdollisuuden alentaa pikkuriikkisen yleistä veroastetta. Valinta on poliittinen - ei liiketaloudellinen."