17.12.2004: Suomen Ilmailuliitto tyrmää Malmin rakentamisen

Suomen Ilmailuliitto, tiedote 17.12.2004

Suomen Ilmailuliitto ei hyväksy Helsingin kaupungin toimenpiteitä Malmin lentokentän vuokrasopimuksen purkamiseksi. Toisin kuin kaupunki väittää, Malmin kenttä on edelleen sellaisessa käytössä kuin sopimuksessa edellytetään. Ilmailuliitto katsoo, että pääkaupunkiseudulla tarvitaan ehdottomasti valtakunnallisestikin tärkeä ilmailukeskus monipuolisine toimintoineen. Kenttä on työpaikka 200 ihmiselle ja todellinen ilmailualan yritysten keskittymä.

Malmin kentälle ei ole löytynyt korvaavaa paikkaa. Kiikalan lentokenttä ei sovellu Malmin korvaajaksi jo pelkästään etäisyytensä takia. Tämä on todettu aiemmin Liikenneministeriön asettaman työryhmän mietinnössä. Kiikalan kenttä Salon seudun harrasteilmailupaikkana ansaitsee arvonsa ja kehittyy toivottavasti edelleen elinvoimaisena lentokenttänä.

Suomen Liikunta ja Urheilun jäsenjärjestönä Ilmailuliitto katsoo, että Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää ilmailun tarpeisiin. Näin turvataan kentällä ja sen lähialueella entistä monipuolisemmat kansalaisliikunnan ja nuorisotoiminnan mahdollisuudet. Toimiva lentokenttä on Helsingin ilmaijoille luonteva ja tärkeä osa kaupungin urheilupaikkatarjontaa.

Helsingin Sanomien tilaamassa tilastollisesti luotettavassa mielipidekyselyssä 58 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentokentän. Sen rakentamista kannattaa vain 22 prosenttia vastaajista. Päättäjien on otettava tämä tulos huomioon. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti rakentamiskelpoista maata muualla kuin Malmin lentoasemalla.

Hannu Halonen
puheenjohtaja
040 779 8909

Kai Mönkkönen
toiminnanjohtaja
050 350 2085