Helsingin kaupunginmuseon lausunnot Yleiskaava 2002 -luonnoksesta ja -ehdotuksesta

Helsingin kaupunginmuseo on 24.6.2002 antanut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosastolle seuraavan lausunnon Yleiskaava 2002 -luonnoksesta Malmin lentoasemaa koskien:

"Malmin lentokenttäalueesta on arkkitehtuurinsa vuoksi arvokkaaksi merkitty ainoastaan lentoasema ja lentokonehallirakennus. Rajaus on liian suppea, onhan koko lentokenttäkokonaisuus liikenne-, kulttuuri- ja arkkitehtuurihistorian kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä."

Lausunto on Malmia koskevin osin toistettu Yleiskaava 2002 -ehdotuksesta Helsingin kaupunginhallitukselle 29.4.2003 annetussa lausunnossa.

Lisätietoja:
Lausunto 24.6.2002 Yleiskaava 2002 -luonnoksesta kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosastolle (Word-dokumentti)
Lausunto 29.4.2003 Yleiskaava 2002 -ehdotuksesta Helsingin kaupunginhallitukselle (Word-dokumentti)