Suomen Gallup, joulukuu 2005: yli 630.000 pääkaupunkiseudun asukasta haluaa säilyttää Malmin lentokentän

Suomen Gallup tutki joulukuussa 2005 Helsingin Sanomien toimeksiannosta pääkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Mielipidetutkimuksen tulos julkaistiin Helsingin Sanomissa 9.1.2006 sivulla A13.

Haastattelu tehtiin tuhannelle Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaalle. Otos edustaa 18 vuotta täyttänyttä pääkaupunkiseudun väestöä, ja tuloksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä 95% luotettavuustasolla.

Kaikista vastanneista 65% oli Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla. Asukaslukuun suhteutettuna tämä vastaa yli 630.000 pääkaupunkiseudun kansalaista. Kentän säilyttämisen kannattajat olivat selkeästi suurin ryhmä kaikkien kartoituksessa mukana olleiden puolueiden äänestäjien keskuudessa: yli puolet jokaisen puolueen äänestäjistä kannatti lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä.