Suomen Gallup, lokakuu 2004: enemmistö helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentokentän

Suomen Gallup tutki lokakuussa 2004 Helsingin Sanomien toimeksiannosta helsinkiläisten mielipiteen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Mielipidetutkimuksen tulos julkaistiin Helsingin Sanomissa 20.10.2004 sivulla C3.

Haastattelu tehtiin 1102:lle helsinkiläiselle, ja tuloksen virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä 95% luotettavuustasolla.

Kyselyyn vastanneista 80%:lla oli mielipide asiasta suuntaan tai toiseen, ja heistä kolme neljästä halusi Malmin lentoaseman säilyvän lentokenttänä.

Kaikista vastanneista 58% oli Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla, ja he olivat selkeästi suurin ryhmä kaikkien kartoituksessa mukana olleiden puolueiden äänestäjien keskuudessa. Jopa laskemalla "yhdentekevää"- ja "ei osaa sanoa" -vastaukset asuinrakentamisen kannattajiksi pysyivät Malmin kentän säilyttämisen kannattajat jokaisen puolueen äänestäjien joukossa suurimpana mielipideryhmänä yhtä puoluetta lukuunottamatta, ja senkin kohdalla tilanne olisi erittäin tasainen 49-51.