Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, Hufvudstadsbladet 9.2.2005

(julkaistu Hufvudstadsbladetissa 9.2.2005. Käännös: Malmin lentoaseman ystävät ry)

Enestam haluaa säilyttää Malmin lentokentän

RKP:n puheenjohtaja, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam toivoo, että Malmin lentokenttä säilytetään. Hänen mukaansa on vaikeaa korvata Malmia, jota käytetään mm. Rajavartioston helikopterien tukikohtana. Näin hän asettuu samalle kannalle kuin mm. pääministeri Matti Vanhanen, joka myös on ilmaissut tukensa Malmille.

- Suomessa on oltu varomattomia ainutlaatuisten miljöiden hyväksikäytössä. Malmin lentokenttä selkeine funkisarkkitehtuureineen on arkkitehtoninen kokonaisuus ja säilyttämisen arvoinen kulttuurimaisema. Lentokenttä on ainutlaatuinen myös kansainvälisestä näkökulmasta, sanoi Enestam RKP:n Helsingin piirin kokouksessa eilen.

Enestam huomautti myös, että Bromman lentokenttä Tukholmassa on säilytetty ja sitä on edelleen kehitetty, vaikka se aiemmin oli tuomittu lakkautettavaksi.

STT

Enestam vill bevara Malms flygplats

Sfp-ordföranden, miljöminister Jan-Erik Enestam hoppas att Malms flygplats bevaras. Enligt honom blir det svårt att ersätta Malm, som bland annat används som bas för gränsbevakningens helikoptrar. Därmed ansluter han sig till bland andra statsminister Matti Vanhanen som också uttalat sitt stöd för Malm.

- I Finland har vi varit oförsiktiga med att exploatera unika miljöer. Malms flygplats med sin kännspaka funkisarkitektur är en arkitektonisk helhet och ett kulturlandskap värt att bevaras för omvärlden. Flygplatsen är också i ett internationellt perspektiv unikt, sade han på ett möte för sfp:s Helsingforskrets i går.

Enestam påpekade också att Bromma flygplats i Stockholm har bevarats och utvecklats trots att den tidigare varit utdömd.

FNB