Kansanedustaja, professori Sirpa Asko-Seljavaara, Kamppi-Eira -lehti 2.3.2005

Kolumni Töölöläinen-lehdessä 27.2.2005 ja Kamppi-Eira -lehdessä 2.3.2005

Helsinki tarvitsee Malmin lentokentän

Jos Malmin lentokentän alueelle rakennetaan pientaloja, loppuu Helsingin seudulta kaikki muu lentoliikenne paitsi raskas liikenne Helsinki-Vantaan lentokentältä. Nyt Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja tämän siirtäminen Varsinais-Suomen pelloille (Kiikala) ei ole mahdollista. Toiminta tarvitsee täydellisen lennonjohtojärjestelmän, pelastuspalvelun, huoltotoimet ja mekaanikkopalvelut, joita tuskin voidaan rakentaa Kiikalaan.

Malmin lentokentällä tapahtuu 100 % harrastajalentäjien ilmailukoulutuksesta ja liikennelentäjistäkin 3/4 aloittaa lentämisen Malmin kentältä. Koska kenttä on jatkuvan siirtouhan alaisena, sitä ei ole voitu kehittää täyspainoisesti palvelemaan kevyttä reitti- ja taksilentoliikennettä.

Malmin kenttä on myös välttämätön viranomaiskäytössä sekä aluevalvonta- että meri- ja lentopelastuspalvelun kannalta. Rajavartiolaitoksen helikopteri- ja merivalvontatoiminta sijaitsevat Malmilla. Suuronnettomuuksia ajatellen Malmin kenttä on Helsinki-Vantaan varakenttä. Lentotoimintaa ei voi siirtää Malmilta Santahaminaan, koska siellä on liikaa torneja ja antenneja helikopteritoimintaa ajatellen. Siirto Vuosaareen aiheuttaisi 60 70 miljoonan euron kustannuksen valtiolle. Vartiosaari on virkistyskäytössä. Kansainväliset kongressit ja urheilukilpailut vaativat vartiointia ja turvajärjestelyjä Helsingin alueella. Suomenlahden öljykatastrofin sattuessa Suomi on ainoa maa, joka voi ottaa vastuun toimenpiteistä.

Pienkoneiden melutaso on niin alentunut, että Malmin kentän ympärillä olevat suoja-alueet voidaan rakentaa asunnoiksi. Malmin kenttä on myös erinomainen vierailukohde perheille, jotka haluavat nähdä lentokoneita, laskuvarjohyppääjiä ja helikoptereita. Euroopassa on jäljellä vain kolme likimain alkuperäisenä säilynyttä toimivaa kansainvälistä lentokenttää, jotka on rakennettu ennen toista maailmansotaa. Näistä Malmi on parhaiten säilynyt. Kaikissa Euroopan suurkaupungeissa on pienkonekenttä.

Säilytetään siis Malmin lentokenttä historiallisen arvonsa sekä vilkkaan toimintansa vuoksi sekä pelastustarkoituksiin. Helsingin rannoille mahtuu 45 000 uutta asukasta, kun Vuosaaren satama valmistuu!