Valtio ilmoittaa tarvitsevansa Malmin toiminnot pääkaupunkiseudulla

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 14.6.2005

Malmin lentoaseman tulevaisuudesta lisäselvitys vaihtoehtoja etsitään pääkaupunkiseudulta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Ilmailulaitokselta uuden selvityksen Malmin lentokentän toimintojen korvaamisesta uudella lentoasemalla pääkaupunkiseudulla. Myös Malmin toiminnan jatkamisen kustannuksia ja vaikutuksia arvioidaan.

Helsingin kaupunki ilmoitti tammikuussa, että kaupunki katsoo Malmin lentoaseman vuokra-ajan päättyvän vuoden 2010 lopussa. Ministeriön saamissa selvityksissä painotetaan helikopteri- ja lentotukikohdan tarvetta pääkaupunkiseudulla. Erityisesti hyvät liikenneyhteydet ja esteetön pääsy merelle ovat tärkeitä. Myös ammatillinen lentokoulutus pääkaupunkiseudulla halutaan turvata. Tähän asti tehdyt selvitykset eivät kuitenkaan riitä päätöksentekoon. Esimerkiksi korvaavan lentoaseman perustamista pääkaupunkiseudulle ei ole koskaan selvitetty perusteellisesti kuntien vastustuksen vuoksi.

Malmin toimintojen sijoittamiselle halutaan nyt löytää kestävä ratkaisu, koska väliaikaisratkaisut eivät tue yritysten investointihalukkuutta. Toimintojen siirto yhä täydemmäksi käyvälle Helsinki-Vantaalle ei ole todellinen vaihtoehto. Myös useat aiemmin esillä olleista sijoituspaikoista ovat liian kaukana Helsingistä.

Päävaihtoehdot ovat joko toiminnan jatkaminen Malmilla myös vuoden 2034 jälkeen tai korvaavan lentoaseman sijoittaminen pääkaupunkiseudulle.

Kattava selvitys pääkaupunkiseudun sijaintivaihtoehdoista

Nyt Ilmailulaitos selvittää Malmin toiminnot korvaavan lentoaseman sijoitusvaihtoehdot Helsingin läheisyydessä liikenneyhteyksineen, toimintaedellytyksineen sekä rakentamis- ja toimintakustannuksineen. Sen jälkeen voidaan aloittaa tarvittavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja muut prosessit.

Myös kustannukset Malmin lentoaseman ajanmukaistamisesta ja lunastamisesta valtiolle sekä lentoaseman sijainnin keskellä asutusta mahdollisesti myöhemmin aiheuttamat ympäristöperusteiset ja toiminnalliset rajoitukset on selvitettävä. Valtion käyttöoikeus kaupungin maahan päättyy vuonna 2034.

Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksianto Ilmailulaitokselle

Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
hallitusneuvos Yrjö Mäkelä , puh. (09) 160 28473, 040 747 0192