Suomen luonnonsuojeluliitto: lentokenttävaraukset poistettava Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta

SLL:n tiedote 27.6.2005

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri vaatii uusia lentokenttävarauksia pois Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta.

Helsinki haluaisi rakentaa Malmin lentokentän tilalle taloja. Rakennushanke edellyttää kuitenkin uuden paikan löytämistä lentokentälle. Koska sopivia vaihtoehtoja ei ole löytynyt Uudeltamaalta, niitä on etsitty naapurimaakunnista asti.

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan luonnosta valmisteltaessa tutkittiin alueen ilmatila ja pinnanmuodot. Teknisesti mahdollisia alueita löytyi vain kaksi. Ne sijaitsevat Lapinjärvellä aivan maakunnan koilliskulmassa.

Lapinjärvi sijaitsee kuitenkin liian kaukana Helsingistä täyttääkseen Malmin kentän vaihtoehdon vaatimukset. Lisäksi alueet ovat laajoja yhtenäisiä luontokohteita. Eteläisempi niistä sijaitsee kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella. Pohjoisella niistä on tärkeä eläinten kulkureitti. Kentän lähellä on ilmeisesti myös suojelunarvoisia hiljaisia alueita. Näistä syistä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on esittänyt Itä-Uudenmaan liitolle antamassaan lausunnossa niiden poistamista kaavasta.

Myöskään Kanta-Hämeen maakuntakaavasta ei löytynyt korvaavaa kohdetta. Maakuntavaltuusto poisti Lopen Keihäsjärven ja Riihimäen Sammalistonsuon kaavasta marraskuussa 2004.

Varsinais-Suomen puolelta vaihtoehdoksi on tarjottu Kiikalaa. Sekin sijaitsee liian kaukana Helsingistä. Lisäksi kentän laajentaminen on vaikeaa, koska se sijaitsee pohjavesialueella, se rajautuu Natura-alueisiin ja kenttä on keskellä useiden uhanalaisten lajien esiintymiä.

Lentokenttä vaatii tilan lisäksi teitä ja muuta infrastruktuuria, jotka pirstovat luontoalueita. Lisäksi lentokentistä tulee melua. "Malmin lentokenttä tulee säilyttää Helsingissä, koska uudelle kentälle ei ole löytynyt paikkaa eikä maksajaa", luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola sanoo. "Helsingissä Malmin kenttään on jo totuttu ja sillä on myös kulttuurihistoriallista arvoa."

Lisätietoja:

Tapani Veistola
luonnonsuojelusihteeri
puhelin (09) 228 08 266

Uudenmaan ympäristöpiirin lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavan luonnoksesta