Uhanalaisia lintuja välilaskulla

5.10.2007

Heinäkurppa (Gallinago media). Kuva: Wikimedia Commons (PD)
Heinäkurppa (Gallinago media). Kuva: Wikimedia Commons (PD)

MaTaPuPu Birding Societyn tiedote 4.10.2007

Uhanalaisia heinäkurppia havaittu Malmin lentokentällä

Malmin lentokentän lintulaskennassa lauantaina 15.9.2007 kierrettiin osa kentän niityistä reippaassa syyssateessa aamulla ennen kentän avaamista. Eniten havaittiin kentän tavallisia pesimälajeja, kiuruja (75) ja niittykirvisiä (60), joista osa oli kuitenkin jo lähtenyt muuttomatkalle.

Uhanalaista heinäkurppaa havaittiin vähintään 7, mahdollisesti jopa 8-10 yksilöä. Laji on hävinnyt Suomesta säännöllisenä pesimälajina ja vähentynyt koko Euroopassa. Heinäkurppa kuuluu EU:n erityisesti suojeltaviin lajeihin.

Taivaanvuohta suuresti muistuttava heinäkurppa pysähtyy Itä-Afrikkaan suuntautuvan syysmuuttomatkansa aikana säännöllisesti mutta hyvin harvalukuisena Etelä-Suomen kosteilla matalakasvuisilla niityillä elokuun lopulta lokakuun alkupuoliskolle. Parhaiten lajin erottaa taivaanvuohesta pyrstön laajalti valkeista reunasulista. Muuttoaikoina kentällä levähtää myös heinäkurpan ja taivaanvuohen pikkuserkku jänkäkurppa, joka saattaa sinnitellä sulien ojien reunamilla aina talven tuloon asti.

Laskennassa havaittujen yksilöiden määrä on poikkeuksellisen suuri; vastaavia määriä on havaittu viimeksi 90-luvun alussa Hangossa. Malmin lentokenttä lieneekin tätä nykyä Suomen paras heinäkurpan syyslevähdyspaikka.

MBS on tehnyt kentällä syyslaskentoja vuodesta 2002 alkaen. Heinäkurppien määrä on vaihdellut välillä 0-7. Määrä näyttäisi riippuvan maaston kosteudesta laskennan aikaan. Lieroja ja muuta ravintoa lienee runsaammin tarjolla kun maasto on kosteaa.

Heinäkurppien näkeminen kentän ulkopuolelta on melko vaikeaa, sillä ne piileskelevät heinikossa ja liikkuvat harvakseen. Yrittää kuitenkin voi eteläpään vallilta, josta kyllä riittää aina muuta siivekästä nähtävää.

Lisää tietoa Malmin lentoaseman lajistosta ja luontoarvoista:

MaTaPuPu Birding Society