Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin Yleiskaavan 2002 Malmin lentoaseman osalta

8.11.2006

Korkein hallinto-oikeus on 7.11.2006 hyväksynyt Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen koskien Helsingin Yleiskaavaa 2002. Päätöksellään KHO kumosi Helsingin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustui Yleiskaavan 2002 valmistelussa tapahtuneeseen esteellisyysvirheeseen. Asian näin ratkettua KHO ei ottanut päätöksessään kantaa MLY:n valituksen muihin perusteisiin.

Päätös merkitsee, että Yleiskaava 2002 ei saa Malmin lentokenttäalueen osalta lainvoimaa. Yleiskaavassa 2002 Malmin lentokenttäalue olisi merkitty liikennealueeksi vain siihen saakka kunnes ilmailutoimintojen siirtäminen muualle olisi selvitetty, minkä jälkeen alue olisi merkitty ensisijaisesti asuinalueeksi.

Malmin lentoaseman osalta voimassa oleva yleiskaava (1992) osoittaa alueen ensisijaisesti liikennealueeksi.