Raimo Ilaskivi, Helsingin Sanomat 15.4.2002

Malmin kenttää ei voi millään korvata

Helsingin maalentoaseman vihkiäiset 1938.
Helsingin maalentoaseman vihkiäiset 1938.

Mäntsälä on ilmoittanut, ettei se halua lentokenttää alueelleen. Ainoa jäljellä oleva vaihtoehto on Loppi.

Todettakoon suoraan, ettei se mikään korvaava kenttä olisi ja lopetetaan taitavasti viljelty propaganda "korvaavasta kentästä" yleensäkin. Ei Malmia mikään korvaa - jos se tuhotaan, Helsinki menettää pienkonekenttänsä. Uusi rakennetaan jonnekin muualle joitakin muita alueita ja tarkoitusperiä palvelemaan.

Ja muutoinkin. Helsingin Sanomat on julkaissut ansiokkaita kirjoituksia vanhoista historiallisista rakennuksista, joita pääkaupungin menneet päättäjät ovat tuhonneet rakentaen tilalle makkarataloja ja muita vastaavia. Nyt ymmärretään, mitä on tehty, mitä arvoja menetetty ja kuinka kaupunkikuvaa on muutettu, mutta nyt se on myöhäistä. Tehtyä ei saa tekemättömäksi.

Malmi on historiallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus. Kiitoratoja voidaan tietenkin rakennella muuallekin, mutta funkkistyyliä parhaimmillaan edustava terminaali on ainutlaatuinen, eikä se ole siirrettävissä sen paremmin kuin Malmin kenttäalue kokonaisuutenakaan.

Sille "korvaavalle" kentälle tulisi varmaankin aluksi parakkeja ja sitten jokin moderni kantti kertaa kantti -terminaalirakennus. Mitä "korvaavaa" tässä olisi?

Malmin historia kertoo vuoden 1940 olympialaisten odotuksesta. Se kertoo talvi- ja jatkosodan aikaisista pääkaupungin ilmatilan torjuntataisteluista. Se palauttaa mieliin valvontakomission tulon ja toiminnan sodan jälkeisen valvontakauden yhteyskenttänä.

Ei näitä arvoja millään "korvaavalla" kentällä voida korvata. Seuraavat sukupolvet tulisivat puhumaan vandaalityöstä, kuten jo nyt puhutaan vanhan rakennuskantamme tuhoamisesta.

Kannattaa muistaa, että Brommaa Tukholmassakin ylläpidetään paitsi liikennetarpeiden tyydyttämisen myös sen historiallisten arvojen vuoksi. Hiljattain julkaistu mielipidemittaus osoittaa myös tukholmalaisten olevan vahvasti kentän säilyttämisen kannalla. Ja liikennettä ajatellen Lontoo säilyttää City Airportinsa. Vain Helsingillä on varaa muunlaiseen ajatteluun.

Tarvitaan asuntomaata. Kyllä. Hieman ihmettelin, kuinka pääkaupunkiin juuri mahtui uusi tilaa vievä golfkenttäkin, vaikka sellainen voisi olla ympäristössä ja sen tilalle olisi voitu rakentaa asuntoja. Lieneekö niin, että "golfpuolue" on vaikutusvaltaisempi kuin Malmia säilyttävät voimat?

Mutta kyllä kaavoituskelpoista maata edelleen löytyy Helsingistäkin. Kävin läpi runsas vuosikymmen sitten laatimani ehdotuksen Helsingin asuntopulan ratkaisuksi ja kelasin ilmasta videoidun kartoituksen soveliaista alueista. Niitä on edelleen runsain mitoin hyödyntämättä.

Malmi sitä paitsi on 15-20 metrin paaluttamista vaativaa suomaata. Ei sinne kerrostaloja helpolla rakenneta!

Malmilla on myös alueita, jotka sodan aikaisen käytön puitteissa saastuivat kemikaaleilla; tätä ei tiettävästi ole enemmälti tutkittu ja maanvaihdon kustannuksia laskettu.

Vai uutta Myllypuron skandaaliako tässä samalla pohjustellaan?

Ei ole korvaavaa kenttää. Ei ole puutetta vaihtoehtoisesta rakennusmaasta. Ei siis jatketa keskustelua Malmin siirrosta ja sen kulttuuriarvojen tuhoamisesta. Siirretään keskustelu uusille, vielä käyttämätöntä maata hyödyntäville urille.

Malmi lentokenttäkokonaisuutena tulisi sen sijaan liittää Unescon kulttuurihistoriallisten arvojen luetteloon mitä pikimmin, jotta keskustelulle pantaisiin pysyvä piste.

Raimo Ilaskivi
Helsinki